Jak se dostane letící pasažér zpět?

Balón letí po větru, zpět na místo startu pasažéry dopraví naše doprovodné vozidlo a posádka, která po celou dobu letící balón sleduje ze země.

>>>

Kolik lidí letí v balónu?

Nosnost balónu je dána především velikostí (objemem) obalu a venkovní teplotou. Naše pasažérské balóny mohou najednou přepravit max. 6 pasažérů v pohodlných koších s dostatkem místa pro pasažéry i pilota.

>>>

Jak je to s bezpečností při letu balónem?

Piloti naší společnosti Skyballoon jsou pravidelně školeni. Piloti naší společnosti mají nalétáno mnoho hodin v balónu. Každé místo v koši balónu je ze zákona pojištěno a celý balón je pojištěn proti škodám na majetku třetích osob. O uskutečnění letu rozhoduje vždy pilot, a to především s ohledem na aktuální meteorologickou situaci v místě letu.

>>>

Odkud může balón startovat?

Pro lety balónem máme vytipovaná vlastní místa startu. Místo startu lze však dohodnout i individuálně, podle přání pasažérů. Nejlepší je pro tento účel travnatá plocha, ale může být i jiná, bez vyššího porostu. Minimální volný prostor je 40 x 30 metrů. Není vhodné, aby se v blízkosti vyskytovalo pouliční osvětlení, nadzemní elektrické vedení, stromy a […]

>>>

Za jakého počasí se může létat balónem?

Z důvodu bezpečnosti provozujeme pasažérské lety za mírného větru do 5 m/s a za dobré viditelnosti. Nelétáme za deště, při silném větru, při velké kupovité oblačnosti, při hrozící bouřce. Za příznivých podmínek jsme schopni provést jeden vzlet ráno a jeden v podvečer. I přes příznivou předpověď počasí, na základě které je let předem naplánován, může […]

>>>

Kdy se balónem létá?

Hlavní letová sezóna je od dubna do října, na přání provozujeme také zimní lety. V letním období startujeme obvykle po východu slunce, v podvečer pak bývají starty plánovány dvě hodiny před západem slunce. Během dne se létání vyhýbáme, neboť v okolním vzduchu působí tzv. termika, což je nepředvídatelné vzdušné proudění způsobující neovladatelnost balónu.

>>>

Jak dlouho let balónem trvá?

Vlatní vyhlídkový let balónem trvá cca 1 hodinu. Pro celou akci je však třeba počítat se 2 až 3 hodinami času. Příprava balónu na startovní ploše trvá cca 20 minut a zhruba stejný čas zabere po přistání složení techniky, určitou dobu také trvá návrat pasažérů a posádky z místa přistání zpět na místo startu.

>>>

Jak probíhá let balónem?

Čeká vás krátká bezpečnostní instruktáž před startem balónu na místě startu, příprava balónu ke startu, let v délce cca 1 hodiny, bezpečné přistání, slavnostní křest, nezbytný přípitek šampaňským, předání pamětního listu a odvoz zpět.

>>>