Pravidla zpracování osobních údajů

Tímto, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), uděluji svůj souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů společnosti Aeronautic club, z.s., IČ: 44965320, se sídlem Kamenomlýnská 6, 60300 Brno (dále jen Správce). Objednatel poskytuje Správci osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, věk, hmotnost, adresa bydliště,  e-mailová adresa a telefonický kontakt. Tento souhlas je vydán za účelem odeslání zboží Objednateli a také na následnou evidenci a realizaci služeb, které realizuje Správce. Souhlas je vydán na dobu maximálně 5 let ode dne jeho udělení. Správce nemá právo osobní údaje Klienta předávat třetím osobám. Na základě zákona má Klient právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem. Správce je povinen Klientovi tyto informace zdarma a bez zbytečného odkladu předat. Na základě zákona má Klient právo požádat Správce o odstranění osobních údajů, které Správce o Klientovi zpracovává a Správce je povinen tyto údaje trvale odstranit a to bez zbytečného odkladu.